PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE

BLOK 1: KNIŽNICE KRAJÍN V4 A ICH STRATÉGIE V KONTEXTE MANIFESTU KNIŽNÍC PRE EURÓPU

 

Od sľubov k partnerstvu: Napĺňanie cieľov Manifestu knižnícpre Európu [PDF, 2 MB]
Stephen Wyber, Manažér pre politiku a obhajobu, IFLA (NL)

 

Premostenie tradície s budúcnosťou. Digitálne projekty Poľskej národnej knižnice [PDF, 14 MB]
Tomasz Gruszkowski, IFLA PAC Centrum digitálneho uchovávania, Poľská národná knižnica (PL)

 

Medzinárodná spolupráca a stimuly ďalšieho rozvoja knižnice. Príklady dobrej praxe v ŠVK v Banskej Bystrici [PDF, 6 MB]
Blanka Snopková, Oľga Doktorová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (SK)

 

Od Noci s Andersenem k Bookstartu [PDF, 3 MB]
Roman Giebisch, Národní knihovna ČR (CZ)

 

Portál digitálnych parlamentných knižníc krajín V4. Digitalizácia parlamentných dokumentov [PDF, 0.3 MB]
Natália Petranská-Rolková, Peter Sedláček, Parlamentná knižnica (SK)

 

Projekt spolupráce krajín V4+. Portál digitálnych parlamentných knižníc V4 [PDF, 0.3 MB]
Eva Maláčková, Parlamentná knižnica (SK)

 

Vpustite slnko a osloboďte údaje! Revolúcia v oblasti knižničných noriem, ochrany autorských práv [PDF, 3 MB]
Szabolcs Dancs, Národná Széchényiho knižnica (HU)

 

Implementácia RDA v Maďarsku [PDF, 0,5 MB]
Szabina Ilácsa, Národná Széchényiho knižnica (HU)

 

Hodnotenie digitálnych zbierok a služieb na základe knižničných noriem? Analýza elektronického archívu a databázy [PDF, 0.8 MB]
Rita Rado, Univerzita Eötvös Loránd (HU)

BLOK 2: ÚSPEŠNÉ MEDZINÁRODNÉ, EURÓPSKE A NÁRODNÉ PROJEKTY V KNIŽNICIACH KRAJÍN V4

 

Vývoj Krameria ako nástroja na sprístupnenie diel nedostupných na trhu. Kramerius, DNNT [PDF, 2 MB]
Anna Cajthamlová, Národní knihovna ČR (CZ) & Pavel Kocourek, INOVATIKA (CZ)

 

Obnova knižničného systému maďarských vedeckých knižníca možnosti ďalšieho postupu [PDF, 0.4 MB]
Dóra Gaálné Kalydy, Knižnica a informačné centrum Maďarskej akadémie vied (HU)

 

Nové riešenia Národnej Széchényiho knižnice pre viacvrstvovú celoštátnu spoluprácu knižníc. Výsledky a ďalšie plány národného projektu knižničného systému [PDF, 3 MB]
Árpád Maczelka, Národná Széchényiho knižnica (HU)

 

Knihovny.cz. Predstavenie českého knižničného portálu [PDF, 3 MB]
Petr Žabička, Martin Krčál, Moravská zemská knihovna v Brně (CZ)

 

Zlepšovanie extrakcie textu z digitálnych knižníc pomocoutechnológií strojového učenia. Prezentácia kolaboratívneho projektu [PDF, 2 MB]
Michal Hradiš, Moravská zemská knihovna v Brně (CZ)

 

Kolaboratívne obohacovanie českých knižničných katalógov [PDF, 3 MB]
Petr Žabička, Jiří Nechvátal, Moravská zemská knihovna v Brně (CZ)

 

LINDAT/CLARIAH-CZ: budovanie infraštruktúry pre digitálnehumanitné vedy (stručný opis účasti českých knižníc) [PDF, 2 MB]
Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR (CZ)

 

Transfer digital humanities do edukačných programov verejných knižníc a škôl [PDF, 3 MB]
Pavlína Mazáčová, Masarykova univerzita (CZ)

BLOK 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY KNIŽNÍC A PERSPEKTÍVY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE KNIŽNÍC Z KRAJÍN V4+

 

LTP platforma krajín V4+. Východiská a možnosti spolupráce krajín V4+ [PDF, 0.3 MB]
Milan Rakús, Univerzitná knižnica v Bratislave (SK) & Zuzana Kvašová, Národní knihovna ČR (CZ)

 

Archivácia webových stránok a born-digital dokumentov na Slovensku [PDF, 2 MB]
Jana Matúšková, Peter Hausleitner, Univerzitná knižnica v Bratislave (SK)

 

Prvé dva roky maďarského pilotného projektu archivácie webu [PDF, 3 MB]
Márton Németh, László Drótos, Národná Széchényiho knižnica (HU)

 

Rozvoj webového archívu ČR. Procesovanie a sprístupňovaniedát v clustri [PDF, 1 MB]
Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR (CZ)

 

CD Archa. Nástroj na kooperatívne spracovanie optických diskov [PDF, 1 MB]
Michal Indrák, Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna v Brně (CZ)

 

Virtuálna národná fonotéka [PDF, 1 MB]
Iva Malinová, Iva Horová, Národní technická knihovna (CZ)

 

Nový fonograf: Načúvanie histórii zvuku. Nadšenie a inšpirácia ako hnacia sila [PDF, 1 MB]
Filip Šír, Národní muzeum (CZ)

 

Spájaj, zbieraj, spolupracuj: Spolupracujme na medzinárodnej bibliografii diskografií. Svetový kolaboratívny projekt ako iniciatíva Výboru pre diskografiu IASA [PDF, 6 MB]
Filip Šír, Národní muzeum (CZ) & Peter Laurence, Harvard University (US)

 

Modernými službami v ústrety nevidiacim. Využívanie mobilnej aplikácie SKN CORVUS v praxi [PDF, 5 MB]
Norbert Végh, Alena Repaská, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SK)

 

Európsky výskumný projekt transkripcie rukopisných textov. Možnosti spolupráce krajín V4 [PDF, 4 MB]
Dušan Katuščák, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (SK)