REGISTRÁCIA PREDNÁŠATEĽA    Súhlasím so spracovaním osobných údajov